20121228_103218_0.png
20130104_160030_2.jpg
Välkommen till Haninge kommuns skolportal för FirstClassFirstClass är ett mail - och konferenssystem som personal och elever använder i Haninges skolor
.
I vänstermenyn finner du länkar som du kan ha nytta av
Där finns länk till den sidan där du kan ladda ner senaste
FirstClass klienten, samt en lathund.
Saknar du inloggningsuppgifter så kontaktar du kanslisten på

din skola/förskola
20121101_155403_0.jpg
Systemansvarig: Johan Smedbergclip_image002.gif